• Schriftelijk vastleggen van het vervroegen, dan wel uitstellen van de pensioeningangsdatum
 • Actuariële herrekeningen van de vervroegde dan wel uitgestelde pensioenaanspraken

Bestemd voor

 • Adviespraktijk Accountant/Fiscalist
 • Directeur groot aandeelhouder
 • Intermediair

Wat doen wij voor u

 • Opstellen overeenkomst inzake het vervroegen, dan wel uitstellen van de pensioeningangsdatum
 • Opstellen berekening op oorspronkelijke pensioeningangsdatum ter bepaling opgebouwde aanspraken
 • Actuariële herrekening van aanspraken ter bepaling vervroegde dan wel uitgestelde aanspraken

Welke gegevens hebben wij nodig

 • Pensioenovereenkomst
 • Pensioenberekening voorgaande jaren
 • Jaarsalaris van het betreffende jaar
 • NAW gegevens directeur grootaandeelhouder

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

 • Opstellen overeenkomst 1 uur tegen uurtarief
 • Opstellen diverse berekeningen 1,5 uur tegen uurtarief (uitgaande van standaard)
 • Eventueel meerwerk/maatwerk tegen geldend uurtarief
 • Doorlooptijd binnen twee weken na aanvraag

overzicht diensten