Bestemd voor

  • Adviespraktijk Accountant/Fiscalist
  • Directeur groot aandeelhouder

Wat doen wij voor u

  • Opstellen berekening en advies uitfasering pensioen eigen beheer (Premievrije voortzetting, Afkoop, ODV)

Welke gegevens hebben wij nodig

  • Pensioenovereenkomst
  • Overeenkomst premievrijmaking Pensioen Eigen Beheer
  • Pensioenberekening 31-12-2015
  • NAW gegevens directeur grootaandeelhouder

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

  • Werkzaamheden tegen uurtarief
  • Doorlooptijd binnen twee weken na ontvangst alle documenten

overzicht diensten