• Schriftelijke vastlegging toegekend stamrecht bij inbreng in BV
 • Schriftelijke vastlegging toegekend stamrecht gouden handdruk

Bestemd voor

 • Adviespraktijk Accountant/Fiscalist/Advocaat/Notaris
 • Directeur grootaandeelhouder
 • Onderneming

Wat doen wij voor u

 • Opstellen stamrechtakte bij inbreng in BV
 • Opstellen stamrechtakte gouden handdruk

Welke gegevens hebben wij nodig

 • Akte van inbreng in BV
 • Vaststellingsovereenkomst/beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst
 • NAW gegevens betreffende persoon en betreffende vennootschap

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

 • Opstellen stamrechtakte tegen vast tarief standaard overeenkomst
 • Eventueel meerwerk/maatwerk tegen uurtarief
 • Doorlooptijd binnen twee weken na aanvraag

overzicht diensten