• Schriftelijke vastlegging van de gedane pensioentoezegging aan de directeur grootaandeelhouder door zijn vennootschap
 • Advisering over welke toezegging het meest passend is

Bestemd voor

 • Adviespraktijk Accountant/Fiscalist
 • Directeur groot aandeelhouder

Wat doen wij voor u

 • Opstellen van de pensioenovereenkomst
 • Al naar gelang de wens van cliënt kan maatwerk geleverd worden
 • Zowel fiscale als commerciële berekeningen kunnen worden opgesteld

Welke gegevens hebben wij nodig

 • NAW gegevens directeur grootaandeelhouder
 • Datum in dienst
 • Wensen en eventuele advisering over welke pensioentoezegging het meest passend is

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

 • Opstellen pensioenovereenkomst 1 uur tegen uurtarief
 • Opstellen afwijkende overeenkomsten en maatwerk tegen uurtarief
 • Advisering over welke toezegging het meest passend is tegen uurtarief
 • Doorlooptijd binnen twee weken na aanvraag

overzicht diensten