• Schriftelijke vastlegging van voorwaarden overdracht pensioenverplichting
 • Zowel eenmalige overdrachten (overdrachtsakte) als jaarlijkse overdrachten (financieringsovereenkomst) van pensioenverplichtingen
 • Vaststellen overdrachtsprijs pensioenverplichting

Bestemd voor

 • Adviespraktijk Accountant/Fiscalist
 • Directeur groot aandeelhouder

Wat doen wij voor u

 • Opstellen benodigde akte(n) voor overdracht pensioenverplichting
 • Opstellen berekening opgebouwde pensioenaanspraken
 • Opstellen berekening overdrachtsprijs opgebouwde pensioenaanspraken

Welke gegevens hebben wij nodig

 • Pensioenovereenkomst
 • Pensioenberekening voorgaande jaren
 • NAW gegevens betreffende vennootschappen betrokken bij overdracht
 • NAW gegevens directeur grootaandeelhouder

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

 • Opstellen overdrachtsakte dan wel financieringsovereenkomst. 1 uur geldend uurtarief
 • Opstellen berekeningen in het kader van overdracht 1,5 uur uurtarief (uitgaande van standaard)
 • Eventueel meerwerk/maatwerk tegen uurtarief
 • Doorlooptijd binnen twee weken na aanvraag

overzicht diensten