• Verhogen op te bouwen pensioenaanspraken eigen beheer voor de directeur grootaandeelhouder
 • Verhogen jaarlijkse pensioendotatie voor de vennootschapsbelasting

Bestemd voor

 • Adviespraktijk Accountant/Fiscalist
 • Directeur groot aandeelhouder
 • Onderneming
 • Intermediair

Wat doen wij voor u

 • In kaart brengen pensioenverleden
 • Berekenen fiscale ruimte voor inkoop dienstjaren
 • Schriftelijke vastlegging inkoop van dienstjaren
 • Indien noodzakelijk inkoop dienstjaren afstemmen met fiscus
 • Berekenen pensioendotatie voor de vennootschapsbelasting

Welke gegevens hebben wij nodig

 • Gegevens pensioenverleden
 • Pensioenovereenkomst
 • Pensioenberekening voorgaande jaren
 • Jaarsalaris van het betreffende jaar
 • NAW gegevens directeur grootaandeelhouder

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

 • Kosten werkzaamheden inkoop dienstjaren tegen uurtarief
 • Totale kosten sterk afhankelijk van aangeleverde gegevens en pensioenverleden
 • Doorlooptijd sterk afhankelijk van compleetheid gegevens en eventueel nog af te stemmen zaken met fiscus

overzicht diensten