• Waardering van de pensioenverplichtingen conform de voorschriften van IFRS 19
 • Vaststellen van de pensioenlasten conform de voorschriften van IFRS 19

Bestemd voor

 • Beursgenoteerde ondernemingen en dochters van beursgenoteerde ondernemingen
 • Adviespraktijk Accountants

Wat doen wij voor u

 • Beoordelen pensioenregeling op classificatie Defined Benefit (DB) of Defined Contribution (DC)
 • Bij DB verdere analyse van de pensioenregeling (eindloon/middelloon; opbouw of risico NP/Wzp; indexatieverplichtingen; winstdelingen)
 • Beoordelen wijze van beleggingen van de middelen t.b.v. de pensioenverplichtingen (gesepareerd depot; kwalificerende verzekeringspolis)
 • Analyse van de gegevensbestanden (IFRS data set) van de pensioenuitvoerder
 • Vaststellen van de te gebruiken parameters (salarisstijgingen; indexatiegrondslagen; disconteringsvoet)
 • Afstemmen van de te gebruiken parameters met de opdrachtgever en de accountant
 • Berekenen van de pensioenverplichtingen conform de voorschriften van IFRS met behulp van rekenprogramma PP. Met name vaststellen van het PUC-effect en de toekomstige indexatieverplichtingen
 • Berekenen van de waarde van de beleggingen
 • Vaststellen van de uiteindelijke pensioenverplichtingen en de pensioenlasten
 • Overzicht van de in de jaarrekening te vermelden gegevens en overige informatie

Welke gegevens hebben wij nodig

 • Uitvoeringsovereenkomst incl. Tariefsgrondslagen)
 • Pensioenreglement (Pensioenovereenkomst)
 • IFRS dataset van de pensioenuitvoerder
 • Opgave van de feitelijk betaalde premie (bruto en netto)
 • Winstdelingsovereenkomst
 • Informatie over salarisbeleid (algemene loonontwikkeling en carrièrebeleid) en indexatiebeleid

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

 • Werkzaamheden tegen indicatieve tariefsopgave
 • Doorlooptijd circa drie weken nadat alle benodigde informatie is ontvangen
 • Sterk afhankelijk van dossier

overzicht diensten