• Vaststellen welk(e) bedrijfstakpensioenfonds(en) toepasselijk is(zijn)
 • Inzage krijgen in de (on)mogelijkheden tot wijziging

Bestemd voor

 • Onderneming
 • Ondernemingsraden
 • Adviespraktijk Accountant
 • Intermediair

Wat doen wij voor u

 • Analyse verplichtstellingbeschikking
 • onderzoek bedrijfsactiviteiten

Welke gegevens hebben wij nodig

 • Actueel werknemersbestand
 • Arbeidsovereenkomst
 • CAO

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

 • Werkzaamheden tegen uurtarief
 • Totale kosten afhankelijk van dossier
 • Doorlooptijd afhankelijk van dossier

overzicht diensten