Toetsing van de pensioenadministratie verzekeraar of bedrijfstakpensioenfonds met betrekking tot de opgebouwde rechten en/of financiering.

Bestemd voor

 • Adviespraktijk Accountant/Fiscalist
 • Onderneming
 • Ondernemingsraden
 • Intermediair

Wat doen wij voor u

 • Controle gegevens pensioenadministratie
 • Controle pensioenopgaven / controle opgebouwde rechten
 • Controle financieringswijze (premienota's, RC overzichten,...)
 • Controle jaarlijkse pensioenlast

Welke gegevens hebben wij nodig

 • Actueel werknemersbestand
 • Verzekeringsbestand
 • Pensioenopgaven (indien nodig)
 • Premienota's, rekening-courant overzichten
 • Contract
 • Reglement

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

 • Werkzaamheden tegen uurtarief
 • Totale kosten afhankelijk van complexiteit regeling, contract en pensioenadministratie
 • Doorlooptijd afhankelijk van complexiteit regeling, contract en pensioenadministratie

overzicht diensten