Een actuariële gelijkwaardigheidstoets is een toetsing of een gedispenseerde regeling voldoet aan de eisen die het bedrijfstakpensioenfonds stelt, op basis van het Vrijstellingsbesluit Wet BPF.

Bestemd voor

 • Onderneming
 • Intermediair

Wat doen wij voor u

 • Inventarisatie verzekerde pensioenregeling en regeling bedrijfstakpensioenfonds
 • Inventarisatie personeelsbestand en modelbestand fonds
 • Waardering en verwachte pensioenuitkeringen en toetsing uitkomsten aan wettelijk voorschrift

Welke gegevens hebben wij nodig

 • Actueel personeelsbestand
 • Modelbestand fonds (fictief deelnemersbestand afgeleid uit het totale BPF bestand: aan te leveren door fonds)
 • Huidige regeling

Hoe worden wij betaald en hoe lang zijn wij ermee bezig

 • Werkzaamheden tegen uurtarief
 • Totale kosten afhankelijk van dossier
 • Doorlooptijd afhankelijk van dossier

overzicht diensten